บริจาคโลงศพ

Coffin Donation

“งานศพ” ฟังคำนี้แล้ว รู้สึกหดหู่แต่จะหดหู่มากหากท่านไม่สามารถจัดงานศพให้กับคนอันเป็นที่รักของท่านได้เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับคนที่ท่านรักเป็นโอกาสสุดท้าย  บนเส้นทางแห่งการบริการหลังความตายของสุริยามากกว่า 70 ปี เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสังคม

โดยสุริยาหีบศพเปิดรับบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ทุกท่านที่มีความประสงค์จัดงานศพให้กับคนที่ท่านรักแต่ขาดปัจจัยในการจัดงานศพในด้านต่าง ๆ สามารถมาขอรับโลงศพได้ฟรีกับทางสุริยาหีบศพ ซึ่งเราเป็นตัวกลางในการรับบริจาคโลงศพจากผู้ใจบุญทุกท่านส่งต่อโลงศพนั้นไปถึงมือผู้รับอันเป็นที่รักของท่านอย่างแน่นอน

สำหรับท่านผู้ใจบุญสามารถส่งต่อบุญนี้ผ่านทางสุริยาหีบศพได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เงินทำบุญของท่านจะถูกนำไปใช้ ในการส่งต่อโลงศพไปยังผู้ที่ขาดทุนทรัพย์ในงานจัดงานศพทุกบาททุกสตางค์

  • ทำบุญโลงศพ (ทั้งใบ 1,800 บาท หรือร่วมสมทบทุน)
  • ทำบุญโลงเย็น (ทั้งใบ 75,000 บาท หรือร่วมสมทบทุน)
  • ทำบุญค่ารถขนส่ง (ทั่วประเทศ 10,000 – 15,000 บาท หรือร่วมสมทบทุน)

สามารถร่วมทำบุญบริจาคโลงศพ

ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร โดยการสแกนผ่าน QR Code ได้ที่นี่

สามารถร่วมทำบุญบริจาคโลงเย็น

ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร โดยสแกนผ่าน QR Code ได้ที่นี่

คำอธิษฐานทำบุญโลงศพ

ท่านสามารถอธิษฐานทำบุญโลงศพ ก่อนจะบริจาคโลงศพในแบบฟอร์มบริจาคได้ที่นี่

รีวิวจากการใช้ระบบบริจาคออนไลน์ของสุริยาหีบศพ

ทางสุริยาหีบศพ จัดส่งมอบโลงศพบริจาคจำนวน 1,000 ใบต่อเดือน

ให้กับทางวัด หรือ มูลนิธิต่าง ๆ ที่ขอมา ตามรอบคิวในแต่ละเดือน